วิธีการร่วมสนุก
หน้าแรก รายชื่อผู้โชคดี   คลิปบอร์ด RECOMMEND FEATURES FOR THE TRAVELLER กติกาและเงื่อนไข

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รางวัลที่ 1

เงินรางวัลเงินสดมูลค่า 200,000 บาท
ทั้งหมด 5 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท
 • คุณ รัศมิมาน นิ่มตระกูล
 • คุณ อัครา ดาวจรัสแสงชัย
 • คุณ Tae Anupron
 • คุณ Pholtittanut Benja
 • คุณ สิริวุฒิ เทียมสีหา

รางวัลที่ 2

กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก Samsung มูลค่าใบละ 2,500 บาท
จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่า 62,500 บาท
 • คุณ Daolerk Songprueng
 • คุณ Wirati Keeratikanchai
 • คุณ สุริยา งามวงษ์
 • คุณ วริยา นาวีปัญญาธรรม
 • คุณ BEE XOOMSAI
 • คุณ Que Rungseangcharoenthip
 • คุณ Parapat Lokaew
 • คุณ รังสรรค์ พลอยสด
 • คุณ หัสสยา อิสริยะเสรีกุล
 • คุณ ศุภชัย วรรณศักด์
 • คุณ อนุวัฒน์ กะสินธุ์รัมย์
 • คุณ Sirapob Kaewmak
 • คุณ Nattida Tovichai
 • คุณ ชนินทร์ อินทร์พิทักษ์
 • คุณ kanrawee vijakvitchakorn
 • คุณ Tisiny Oranwathcharasiri
 • คุณ Wee Kham
 • คุณ Noppon Chedipang
 • คุณ krittapong laosuwanwat
 • คุณ พีรวัชร เปานิล
 • คุณ ดังลั่น แสวงผล
 • คุณ อรรถวุฒิ อินทกูล
 • คุณ ศรัลยา เหล่าตระกูล
 • คุณ ทินกร ศรีวิชัย
 • คุณ Preewara Mangkalapisarnkul
SAMSUNG GALAXY
17 - 08 - 2015
SAMSUNG GALAXY
17 - 08 - 2015
SAMSUNG GALAXY
17 - 08 - 2015
SAMSUNG GALAXY
17 - 08 - 2015
SAMSUNG GALAXY
17 - 08 - 2015

คลิปบอร์ด Winner

SAMSUNG GALAXY
17 - 08 - 2015
SAMSUNG GALAXY
17 - 08 - 2015
SAMSUNG GALAXY
17 - 08 - 2015
SAMSUNG GALAXY
17 - 08 - 2015
SAMSUNG GALAXY
17 - 08 - 2015
SAMSUNG GALAXY
17 - 08 - 2015

รางวัลและเงื่อนไขกิจกรรม

 • ผู้เข้าประกวด จะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • ผู้เข้าประกวดที่ลงทะเบียนในระบบเป็นเพียงผู้เดียวที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และไม่สามารถโอนถ่ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นใดรับรางวัลแทนได้ แต่สามารถเลือกผู้ติดตามร่วมเดินทางด้วยได้ (ไม่จำกัดจำนวน)
 • ผู้เข้าประกวดที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถส่ง วิดีโอรีวิวได้ไม่จำกัดจำนวน
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดทำวิดีโอรีวิวการท่องเที่ยวในรูปแบบที่น่าสนใจ โดยมีความยาวไม่ต่ำกว่า 1 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที
 • ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกส่งวิดีโอรีวิวได้ 2 ช่องทาง คือ ส่งที่ www.galaxytheexplorer.com หรือส่งที่ Pantip Galaxy The Explorer Activity ซึ่งบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ การให้รางวัลสูงสุดแก่เจ้าของคลิปที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องเพียงรางวัลเดียว
 • ผู้เข้าประกวดอนุญาตให้บริษัทฯ นำวิดีโอรีวิวที่ส่งประกวดไปตีพิมพ์ ทำสำเนาในรูปของวิดีโอ, โฆษณาประชาสัมพันธ์, หรือสื่ออื่นๆ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ต่อไป โดยไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด
 • ผู้เข้าประกวดที่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด เพียงแค่รางวัลเดียวเท่านั้น ทีมงานขอตัดสิทธิ์รางวัลรองให้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกลุ่มหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนรางวัลตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบล่วงหน้า
 • ผลการตัดสินทั้งหมด ถือเป็นสิทธิ์ขาดตามดุลพินิจของคณะกรรมการ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนผลงานออกจากการประกวด หากตรวจพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดดังกล่าวขาดคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในกรณีการสูญหายหรือความเสียหายของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • บริษัทฯ ขอถือข้อมูลในใบสมัครเป็นสำคัญสำหรับใช้ในงานประกาศผลรางวัล ตลอดจนการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะชน
 • พนักงานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ แชร์ หรือโปรโมตวิดีโอของตนเองได้ไม่จำกัด แต่ไม่ถือเป็นคะแนนในการตัดสินของคณะกรรมการ
 • เนื้อหาในวิดีโอที่รีวิว จะต้องเป็นเนื้อหาท่องเที่ยวเท่านั้น สามารถเป็นการท่องเที่ยวภายใน หรือต่างประเทศก็ได้ จะเป็นการเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์จริง การใช้ Animation หรือเทคนิคของ Graphic ในการเล่าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมกันก็ได้
 • เนื้อหาในวิดีโอ จะต้องมีการแนะนำฟีเจอร์ของสมาร์ทโฟน ซึ่งมีประโยชน์ในการท่องเที่ยวของคุณ อย่างน้อย 1 ฟีเจอร์/ฟังก์ชั่น/แอพลิเคชั่น แต่ไม่จำกัดว่าต้องเป็นฟีเจอร์/ฟังก์ชั่น/แอพลิเคชั่นของซัมซุง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการรีวิวการท่องเที่ยวแบบ Slow Life สามารถนำเสนอฟีเจอร์กล้อง Slow motion มาเป็นส่วนหนึ่งในการรีวิว หรือ หากเป็นการรีวิวในสถานที่ต่างภาษา สามารถเลือกใช้ Google Translate หรือฟีเจอร์/ฟังก์ชั่น/แอพลิเคชั่น อื่นๆ ได้ เป็นต้น
 • เนื้อหาในวิดีโอที่นำมาใช้งาน จะต้องเป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งประกวดเท่านั้น ห้ามนำวิดีโอของผู้อื่นใด มาตัด ดัดแปลง หรือทำซ้ำ หากทีมงานตรวจสอบพบสามารถตัดวิดีโอชิ้นนั้น ออกจากการแข่งขันได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • นื้อหาในวิดีโอ เพลง ตลอดจนกราฟฟิคที่ตกแต่งในวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ของผู้อื่น
 • ผู้แสดงในวิดีโอ ไม่ถือว่าเป็นเจ้าของวิดีโอ ทีมงานจะยึดรายชื่อที่ลงทะเบียนในระบบเป็นเจ้าของวิดีโอและเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเท่านั้น
 • วิดีโอจะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 1 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที
 • เนื้อหาในวิดีโอจะต้องไม่หมิ่น หลบลู่ ยุแยง หรือส่อเสียด อันเกิดความเสียหายต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 • เนื้อหาในวิดีโอจะต้องไม่มีข้อความหยาบคาย ภาพน่ากลัว หรือภาพอุจาด อันตีความหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ บริษัทฯ
 • เนื้อหาในวิดีโอจะต้องไม่มีภาพยั่วยวน ภาพเปลือยกาย หรือภาพอันตีความไปในทางลามก อนาจาร อันตีความหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
 • เนื้อหาในวิดีโอจะต้องไม่เป็นการโจมตี ดูหมิ่น ส่อเสียด ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นๆ อันจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าเนื้อหาในวิดีโอมีส่วนหนึ่งส่วนใด ผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯ มีสิทธิ์ถอดวิดีโอดังกล่าวออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้เข้าประกวดเลือกส่งคลิปรีวิวได้ 2 ช่องทาง คือ

1.สมัครทางเว็บไซด์ www.galaxytheexplorer.com
 • 1 ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว หรือ ลงทะเบียนด้วย Facebook account ของตนเอง ตามความเป็นจริง
 • 2 อัพโหลด Video ไปที่ Youtube Chanel หรือ Facebook Account ของตนเอง และนำลิ้งค์วิดีโอ กรอกในเว็บไซต์ในช่องที่กำหนดให้
 • 3 ตั้งสถานะของวิดีโอให้เป็น "สาธารณะ"
2. สมัครทาง Pantip ที่ "GalaxyTheExplorer" Activity
 • 1 ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวของตนเองตามความเป็นจริง ใน Google doc
 • 2 รายงานตัว โดยนำลิ้งค์วิดีโอรีวิวของตนเอง มาโพสใต้กระทู้กิจกรรมอีกครั้ง

ระยะเวลาการร่วมสนุก คือ

 • เริ่มส่งวิดีโอตั้งแต่ 15 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2558
 • บริษัทฯ คัดเลือกรอบแรก ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558 เพื่อคัดเลือก วิดีโอรีวิวที่เข้ารอบจำนวน 30 วิดีโอคลิป
 • ตัดสินรอบสุดท้าย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558
 • และประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้ายวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ของรางวัล

รางวัลที่ 1
เงินรางวัลเงินสดมูลค่า 200,000 บาท ทั้งหมด 5 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท โดยคัดเลือกจากผู้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.galaxytheexplorer.com จำนวน 4 รางวัล และคัดเลือกจากผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทาง Pantip ที่ "GalaxyTheExplorer" Club อีก 1 รางวัล
 • ผู้ชนะที่ได้รับเลือกทั้ง 5 คน จะได้เงินรางวัลเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวและฟังก์ชั่น/ฟีเจอร์/แอพลิเคชั่นของโทรศัพท์ซัมซุงกลับมาในรูปแบบคลิปวีดีโอ
 • สถานที่รีวิว ยกตัวอย่างเช่น
 1. - 8 เมนูของแปลกทั่วญี่ปุ่น
 2. - เยี่ยมมหาวิทยาลัย Top 10 ของอเมริกา
 3. - ทริปล่าแสงเหนือ ไกลแค่ไหนต้องไปให้ถึง!! @ Norway
 4. - เกาะขอบทุกสนามทั่วเกาะอังกฤษ กับทริปคนบ้าบอล
 5. - ท่องดินแดนเหนือจินตนาการ กับ South Africa
 • วิดีโอรีวิวดังกล่าวถือเป็นลิขสิทธ์ของบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด
รางวัลที่ 2

กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก Samsung มูลค่าใบละ 2,500 บาท จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่า 62,500 บาท

การประกาศผลรางวัล

 • ประกาศทางเว็บไซต์ http://www.galaxytheexplorer.com
 • Facebook page Samsung Mobile Thailand
 • Pantip ที่ Activity "GalaxyTheExplorer"

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558

วิดีโอที่ส่งเข้าประกวด จะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง ตามขั้นตอนการตัดสินในต่อไปนี้

รอบแรก ( เป็นการให้คะแนน IN / OUT )
 • การตัดสินรอบแรกเป็นการให้คะแนนตามความเหมาะสมของชิ้นงานที่จะได้รับ และเป็นการให้คะแนน IN / OUT
 • การตัดสินรอบแรกนี้เป็นรอบ Discussion โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
 • กรรมการไม่มีสิทธิ์โน้มน้าว ชักจูง หรือ ชักชวน ให้กรรมการท่านอื่น ๆ ช่วยออกเสียงให้ผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่ตนเองชื่นชอบ
 • ผลงานที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 51 % ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากมีผู้ได้รับคะแนนไม่ตำกว่า 51% มากกว่า 30 คน ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับ 1- 30 คะแนน เป็นผู้เข้ารอบสุดท้าย
รอบสุดท้าย จะเป็นการลงคะแนนแบบ Secret Vote ตามเกณฑ์การตัดสินดังนี้
1. ความน่าสนใจของโครงเรื่อง และความน่าติดตามของการนำเสนอ____( 50% )
 • ชื่อคลิปรีวิวที่ดึงดูดความสนใจ
 • โครงเรื่อง (Plot)
 • ความน่าติดตามของการเล่าเรื่อง
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. ความน่าสนใจของภาพ (Art Direction)_____________________( 50% )
 • เทคนิคการตัดต่อ
 • ความน่าสนใจของภาพที่นำเสนอ
 • ผู้ชนะ 1 ท่านสามารถเลือกรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นรับแทนได้
 • ผู้ชนะที่ได้รับเลือกทั้ง 5 คน จะได้รับเงินรางวัล คนละ 200,000 บาท และจะต้องทำคลิปรีวิวประสบการณ์ท่องเที่ยว พร้อมฟีเจอร์/ฟังก์ชั่น/แอพลิเคชั่นของซัมซุงที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 ฟีเจอร์/ฟังก์ชั่น/แอพลิเคชั่น และอนุญาตให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด(บริษัทฯ) ใช้เพื่อการโปรโมตต่อไป
 • ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ผู้ชนะได้รับรางวัลทุกคนจะต้องยืนยันสิทธิ์ โดยส่งหลักฐานตามที่กำหนด หลังจากประกาศผลการตัดสิน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประกาศรางวัล มาที่ Email: galaxytheexplorer2015@gmail.com โดยมี สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อ และระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัล ในกิจกรรมซัมซุง “Galaxy The Explorer” หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ชนะรางวัลที่ 1 ทั้ง 5 คน จะต้องเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล ข้อตกลงการทำรีวิวคลิปกับบริษัทฯ ด้วย
 • กรณีที่ผู้ชนะไม่สามารถปฏิบัติตามภารกิจที่กำหนดไว้ ในเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ คือ ไม่สามารถจัดทำรีวิวคลิปวิดีโอการท่องเที่ยวทริปในฝันกลับมาได้ ทีมงานถือสิทธิ์ขาด ในพิจารณาเผยแพร่คลิปรีวิวดังกล่าวต่อไป
 • คลิปริวิวของผู้ชนะทั้ง 5 ท่าน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด